konst och moderskap

Amelie Persson

Porträtt


Namn: Amelie Persson

Online närvaro: @ameliemariepersson

Beskriv din konstutövning och din familjedynamik: Jag arbetar med skulptur, främst med keramik som jag kombinerar med andra material. Sammanfogandet av delar och hur olika materials egenskaper kan samverka är viktigt för mig. Temana i mitt arbete är ofta kopplade till stora existentiella frågor där kontrasten mellan det lilla/nära perspektivet och ett mycket större perspektiv alltid finns med.

Jag har en dotter som är fem och en partner som, liksom jag, försöker hitta en balans mellan studier, familj, arbete och skapande. 

Berätta lite mer om hur du utvecklade din praktik/teknik? Efter att ha studerat fri konst på Valand i tre år kände jag att jag fortfarande saknade verklig kunskap om de material jag arbetade med. En ren tillfällighet (och en del vilsenhet) gjorde att jag efter Valand utbildade mig till keramikrestauratör och jag arbetade i flera år med att pussla ihop skärvor och laga skador på keramikföremål. Att lära mig ett hantverk från grunden och lägga tid på att verkligen bemästra det gav mig självförtroende och ledde också till att jag upptäckte leran och började göra egna verk igen. Nu har jag precis avslutat en master i keramikkonst på HDK. Det har varit två intensiva och utvecklande år och jag är väldigt peppad på att fortsätta arbeta med keramik. 

”Kinetic Ceramics” Craft Days 2021

Du är baserad i: Göteborg

Har du några kommande evenemang eller planer som du kan dela: Jag kommer delta i en grupputställning på Höganäs Museum som öppnar 8 oktober.

Har du bott eller studerat någon annanstans: Ett år på Stenebyskolan i Dals Långed.

Beskriv hur du utvecklat/använder dig av ditt nätverk: De senaste två åren på HDK har gett en grund till ett nytt nätverk för mig. Det kommer väl visa sig vilka relationer som håller i/fördjupas nu när klassen inte ses hela tiden i skolan. Tidigare arbetade jag ganska mycket i min egen bubbla och släppte inte gärna in någon förrän jag gjort färdigt något. Jag vet inte riktigt vad som har förändrats men nu känns det jätteviktigt att kunna dela, fråga och diskutera med andra, vilket känns positivt.

När det gäller familjelivet är jag glad att ha både vänner med och utan barn att reflektera över livet med. Och vänner som lever på väldigt olika sätt.

Detail ”Kinetic Ceramics” Craft Days 2021

Vad är din berättelse om att bli mamma och har din inställning och metoder förändrats sedan du blev förälder: Att hitta min plats i att vara mamma har tagit tid för mig. Jag har sakta växt in i rollen och och kämpat med andras, och också med min egen, bild av vad moderskap är/ska vara.

När jag bestämde mig för att återuppta mina konststudier och börja masterprogrammet på HDK var min dotter tre och jag var ganska nervös över hur det skulle gå att få ihop det rent praktiskt. Det visade sig gå mycket bättre än jag trodde. Jag värdesatte min tid i ateljén på ett helt annat sätt och kunde utnyttja den mycket bättre. Att vara tvungen att släppa alla tankar kring skolan när jag kom hem, att byta fokus, har också varit en bra erfarenhet och något jag jobbar med att bli ännu bättre på.

Vilket råd skulle du ge till nya konstutövare som går in i ett moderskap: Ett råd jag själv skulle velat få innan jag blev förälder är att man inte behöver vara färdig med någonting, varken med sig själv som person, karriär eller med en plan för hur man vill vara förälder. Det blir ändå inte inte som man tänkt sig och du löser det på vägen.

SKOPA, Galleri SAW 2021

Har du dagliga rutiner eller ritualer som hjälper/hjälpt dig att komma in i arbetsläge? Tio minuter av tomt stirrande i tystnad + kaffe och snus, sen börjar jag jobba även om jag inte har någon plan för dagen.

Var är din ateljé/studio, har du ett privat utrymme för att reflektera och utveckla och genomföra idéer? Jag har precis flyttat in i en ateljé nära Järntorget i Göteborg. Det är otroligt värdefullt att ha en egen plats och jag njuter av varje minut där.

”Mapping the Immeasurable” HDK-Valand Examensutställning 2022

Har du någon som inspirerar din konstutövning eller reflekterar idéer med? De senaste två åren på HDK har gett inspiration och reflektion i överflöd. Jag hoppas kunna fortsätta ha kontakt och utbyte med många från skolan. Annars pratar jag mycket med min partner och vänner från åren på Valand.

Vad gör dig mest förväntansfull i din framtid: Att få fortsätta hålla på, starta nya projekt, bli äldre och klokare.

Detail ”Mapping the Immeasurable”