Amelie Persson

Att hitta min plats i att vara mamma har tagit tid för mig. Jag har sakta växt in i rollen och och kämpat med andras, och också med min egen bild av vad moderskap är/ska vara.