• konst och moderskap

    Pernilla Eskilsson

    Jag har hela tiden haft väldigt svårt att kombinera moderskap och konstnärskap. Rollen som mamma är ju den (enda) roll jag har i livet där jag inte går att ersätta med någon annan och såklart den viktigaste. I perioder när…