• konst och moderskap

    Tove Nankler

    Augusti/September Mothers in Residence Namn: Tove Nankler Online närvaro: www.tovenankler.com instagram.com/tovenankler Beskriv din konstutövning och din familjedynamik: Tre barn varav den första med en pappa jag inte lever med nu. Jag letar efter sätt att försörja mig inom ett område…