konst och moderskap

Terese Molin

7dc17d_3a90e4d7fb71446da2a8ccbe2c4c2583~mv2

Foto: Sarah Meurle

Namn:

Terese Molin

Online närvaro:

www.instagram.com/teresemolin

teresemolin.se/

Terese Molin

”Bruised” 2018

Beskriv din konstutövning och din familjedynamik:

Jag väver abstrakta landskap där färgen är central och betydande. Jag studerar masterprogrammet i textilkonst vid HDK-Valand och har just nu föräldra-uppehåll då jag fick barn i december.

I november fortsätter jag mina studier och tar sedan examen i juni 2023.

Berätta lite mer om hur du utvecklat din praktik/teknik?

Jag lärde mig att väva under första året på kandidatutbildningen i textilkonst vid HDK-Valand. Jag hade fram till dess målat, då i någon form ett utvidgat måleri med utöver färgen – gips, betong, garn/tyg mm. Jag var intresserad av färg, kontraster, något form av skärpedjup och strukturer i den abstrakta bilden. Jag sökte textilkonst för att jag kände en dragning till vävningen och när jag sedan introducerades till väven visste jag att jag ”hittat hem”.

Jag blev kär i tekniken och materialet.

Det strukturerade i vävningen passade mig väldigt bra. Jag insåg att jag inte bara hade bilder och färger inom mig som jag på olika sätt vill gestalta, utan att jag i mångt och mycket är en hantverkare.

Hantverket har varit den ständiga motorn och det jag tror har gjort att jag fortsatt arbeta konstnärligt, trots motgångarna.

Sedan jag började väva 2015 har jag utforskat hur jag kan arbeta med färgen och ljuset i mötet mellan varp och inslag. Jag använder för det mesta enkla bindningar och färgar allt material själv.

Jag har hållit fast vid måleriet i och med att jag i vissa arbeten målar varpen med reaktiv textilfärg. En annan fascination jag har är gradienten, som jag väver med hjälp av enkla matematiska uträkningar.

Du är baserad i:

Göteborg

Hur ser 2022 ut?:

Jag kommer att delta i några grupputställningar: “Vårutställning” på Galleri Backlunds nu i vår, ”Porträtt av en plats 2.0” på Not Quite i sommar samt ”All TID Textil” på Tomelilla Konsthall i höst. Annars ska jag försöka att inte jobba så mycket alls under min föräldraledighet.

7dc17d_00904987d5e5447f80890f95b814d68a~mv2

”Border” 2021 Foto: David Eng

7dc17d_764d61c85a7b4a2dbeac1a091f180a78~mv2

”The City” 2021

Har du bott eller studerat någon annanstans:

Jag är född och uppvuxen i Falköping. Mina förberedande studier gjorde jag på Konstskolan Munka i Munka-Ljungby i norra Skåne 2012-2014. Jag bodde även i Malmö till och från innan jag började studera i Göteborg.

Har din plats påverkat dig, din konstutövning, ditt perspektiv och ditt nätverk:

Hela nätverket av textilkonst från HDK har varit en enorm tillgång.

Beskriv hur du utvecklat/använder dig av ditt nätverk:

Jag har deltagit i flera samarbeten med personer i mitt nätverk, vilket har lett till stipendiestöd, workshops och utställningar. Jag är med i ett ateljékollektiv som blivit välfungerande tack vare vårt gemensamma nätverk.

Vad är din berättelse om att bli mamma och har din inställning och metoder förändrats sedan du blev förälder:

Jag visste att jag ville ha barn och tack vare att flera kollegor och studiekamrater fått barn under och direkt efter studierna visste jag att jag kunde göra på samma sätt, att det inte måste innebära problem att ta ett års studieuppehåll till exempel, eller att man måste etablera sig med en mer stabil inkomst innan man kan eller får skaffa barn.

Hur är din uppfattning av representationen med konstnärer/musiker som kombinerar sitt moderskap inom artist/konstvärlden:

Jag uppfattar att den växer, att föräldraskapet får synas och gör det mer och mer. Det är okej att bli förälder samtidigt som man bygger upp sin praktik och etablerar sig. I alla fall inom mitt fält.

Vilket råd skulle du ge till nya konstutövare som går in i ett moderskap:

Hitta ett eller flera sammanhang där stöd, förståelse och representation finns.

Vad vill du ta med till bordet inom din konstgemenskap / Saknar du några diskussioner, teman etc:

Jag vill etablera mig inom mitt område och framöver arbeta med offentliga uppdrag bland annat, detta vill jag lära mig mer om, ansökningsförfarande, skissarbetet mm. Jag vill fortsätta att på ett generöst sätt utbyta idéer och möjligheter.

Kan du beskriva ett ögonblick eller ett konstverk som du tycker var en vändpunkt i din karriär:

Mötet med vävkonstnären Elisabet Hasselberg Olsson var viktigt. Jag studerar nu hennes vävar närmare med hjälp av stöd från Gunilla Edlinds Stipendiefond.

7dc17d_1387ae7f4f584b049a844418219fe9eb~mv2

”Bleached Waters” 2020

7dc17d_f2e1e47329b54f8280cf63cd98d9bd6c~mv2

Terese Molin Foto: Sarah Meurle

Var är din ateljé/studio, har du ett privat utrymme för att reflektera och utveckla och genomföra idéer?

Jag har uppehåll från mitt ateljé som ligger i Linné i Göteborg. Jag delar den med andra textilkonstnärer och en keramiker.

Har du någon som inspirerar din konstutövning eller reflekterar idéer med?

Kollegor från textilkonst på HDK.

(Hur) Har pandemin förändrat din konstnärsutövning:

Inte så mycket då jag studerat under tiden och vi har tack och lov haft tillgång till verkstäderna. Det som har påverkats är mindre utställningar och mindre nätverkande.

Kan du se dig själv som mentor till en annan konstutövare, och vilka egenskaper skulle du erbjuda som mentor?:

Då jag inte är examinerad och själv befinner mig i uppstarten av min praktik ser jag mig mer fungera som en samarbetspartner och kollega, snarare än mentor. Jag har själv stora ambitioner och en stark motivation till att arbeta som konstnär, och ser positivt på framtiden. Detta tycker jag är viktigt att förmedla, trots att det är svårt och nästintill omöjligt att leva enbart på sin praktik. Flera konstnärer jag träffat har snarare förmedlat en ganska negativ bild av detta yrke, och det har faktiskt hänt vid ett flertal tillfällen att jag avråtts från att “satsa”, läsa på högskola osv. Jag förstår var det kommer ifrån och det är såklart viktigt att vara förankrad i hur klimatet för kulturarbetare ser ut, att arbetstillfällen är få och pengarna är små i förhållande till tid och utgifter. Men med den klarsyntheten tillsammans med en tro på konsten kommer också en beredskap inför just de svårigheter man kommer att stöta på. Och att befinna sig i ett stöttande sammanhang där man inte blir ensam tror jag möjliggör motivation och driv. Detta förhållningssätt kan jag bidra med.

Vad gör dig mest förväntansfull i din framtid:

Att få fortsätta väva. Att jag kommer skapa konst som jag ännu inte vet vad det är för någonting ger mig fjärilar i magen.

7dc17d_73a84cd0501d466cb218760cb118788c~mv2

”Horizon III” 2019