konst och moderskap

Emma Khanafer

Namn:
Emma Amal Khanafer
Social media:
www.instagram.com/emmakhanafer/
Beskriv din konstutövning och din familjedynamik:
Jag tolkar symboler fritt och blandar fakta och fiktion. Det är som om objektet jag skapar var från en alternativ verklighet, en alternativ historia. Jag föreställer mig att objektet jag har byggt är tusen år gammalt, men också att det härrör från en verklighet som är lite ur fas och berör fantasiens visuella värld.
Jag blev nyligen mamma till Bosse och har mammaledighet i ytterligare sex månader.
När kände du dig redo att börja arbeta kreativt igen efter moderskapet:
Jag kände ett stort behov av att snabbt ta upp mitt arbete, vilket kändes nödvändigt men ibland var svårt.
Har du några kommande evenemang eller planer som du kan dela:
Jag bygger en serie rekvisita och scenografier för långfilmen ”Vernissage hos Gud” som släpps 2022.
Och jag arbetar med något projekt som förmodligen kommer att vara fotografiskt, oavsiktligt, eftersom det vanligtvis inte är min praxis.
Berätta lite mer om hur du utvecklade din teknik:
Jag har studerat konst för några år sedan men jag hade en paus och arbetade med kommersiella saker för pengarna. Jag fann det inte lika tillfredsställande. Jag har studerat för att bli en prop-maker de senaste två åren.
Du är baserad i:
Göteborg.
Vad är din berättelse om att bli mamma och har din inställning och metoder förändrats sedan du blev förälder:
Trots att jag aldrig hade varit så trött som jag befann mig efter att Bosse kom hade jag paradoxalt nog mer energi för kreativitet och det kändes som att jag hittade min plats i universum. Att bli mamma fick mig att inse att jag kunde se igenom saker och att mitt arbete har rätt att existera.

Detalj från skulptur

Orginalpuppan

Hur mycket tid i veckan spenderar du på att arbeta / tänka / planera:
Hela tiden, medvetet eller omedvetet.
Har du dagliga rutiner eller ritualer som hjälper dig att komma in i arbetsläge:
Jag försöker skriva minst tre sidor nonsens i min lilla anteckningsbok innan jag börjar något.
Hur slappnar du av / var / hur får du din kraft:
Jag satte på ‘Bamse’ för Bosse och spelade sedan videospel.
Var är din studio, var har du ett privat utrymme för att reflektera och utveckla och genomföra idéer:
För närvarande i mitt vardagsrum, inte en optimal lösning för resten av familjen, men bekväm för mig.

Träpuppan